Wettelijke vermeldingen

Identificatie van de beheerder van de site
De site Waterair.fr wordt gepubliceerd door Zwembaden WATERAIR
S.A.S [c.f. vereenvoudigde naamloze vennootschap] met een kapitaal van 10.000.000 Euro.
RCS Mulhouse B 440 123 487 waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te :

Z.A
68580 Seppois le Bas, Frankrijk

Tips en plaatsingsadvies: + 33 (0) 800 50 70 40
Telefoonnummer administratie: + 33 (0)3 89 07 45 45
Klantenservice: +33 (0)3 89 07 45 55 (service gratuit, prix d'un appel)

Directeur publicatie: Directrice publicatie

Toegang tot de site
De toegang tot de site www.waterair.fr is gratis.
De toegangskosten en het gebruik van het telecommunicatienetwerk blijven voor rekening van de internetgebruiker, conform de door de internetprovider of telecommunicatiedienst vastgestelde voorwaarden.
De gebruiker van deze site erkent te beschikken over de benodigde bevoegdheden en middelen om toegang te verkrijgen tot deze site en deze te gebruiken.

Persoonlijke gegevens
U heeft recht op toegang, wijziging, aanpassing en verwijdering van uw persoonlijke gegevens (Franse wet op privacybescherming 'Informatique et Libertés' van 6 januari 1978). Voor alle aanvragen kunt u zich richten tot Piscines WATERAIR - Service Communication - ZA - 68580 Seppois le Bas, Frankrijk, Frankrijk

Technische informatie
Wij herinneren u eraan dat de geheimhouding van correspondentie via Internet niet wordt gegarandeerd.
De internetgebruiker wordt geïnformeerd dat er op het moment dat de gebruiker toegang heeft verkregen tot de site, cookies kunnen worden gebruikt teneinde de ingevoerde informatie te identificeren en te bewaren gedurende de tijd dat de site wordt geraadpleegd.

Hyperlinks
Het creëren van hyperlinks naar de site www.waterair.fr is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de Directeur van Publicatie. Zwembaden WATERAIR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vanaf de site www.waterair.fr geïnstalleerde hyperlinks naar andere sites.

Auteursrechten
Elke reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van deze pagina's, gegevens of andere elementen die deel uitmaken van deze site, via ongeacht welk middel of medium, is verboden en wordt zonder de toestemming van de uitgever aangemerkt als fraude.

Identificatie van de webhost
Waterair.fr wordt gehost door SIVIT Sarl
Waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te, 8 rue du 8 Mai 42110 Feurs, Frankrijk
Vraag
uw catalogus aan
GRATIS
Persoonlijke offerte Vraag een gratis, persoonlijk plaatsingsadvies aan

Vraag uw GRATIS catalogus aan

Alle velden zijn verplicht